วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

......เดือนธันวาคม..........

--------สัปดาห์ที่1--------
วันที่ 1 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในวันนี้
ติดป้ายอินเจ๊ค วันพ่อ ด้านหลังโรงพยาบาล 1 พื้น ใหญ่
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ VDO พิธีเปิดงานกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรี
................................................................. ล

วันที่ 2 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในวันนี้
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ VDO การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ชาย
.................................................................

วันที่ 3 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานวันนี้
ตั้งกล้องถ่ายภาพ VDO การประชุมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
เก็บเครื่องฉาย LCD คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ VDO การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ชิงอันดับ3 ชาย-หญิง
..................................................................

วันที่ 4 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับอมอบหมายให้ปฎิบัติงานในวันนี้
เคลือบบัตรขนาด A4 เรื่อง นโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชบุรี
จำนวน 300 แผ่น ทำได้ 60 แผ่น
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ VDO การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ชิงชนะเลิศอันดับ1 ชาย-หญิง
.................................................................

วันที่ 5 ธันวาคม 2551
...................หยุดทำงาน วันพ่อ ............................


--------สัปดาห์ที่2--------

วันที่ 8 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
เคลือบกระดาษข้อความ นโยบายพัฒนาคุณภาพ ขนาด A4
จำนวน 60 แผ่น
.................................................................

วันที่ 9 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
เคลือบกระดาษข้อความ นโยบายพัฒนาคุณภาพ ขนาด A4
จำนวน 80 แผ่น
.................................................................

วันที่ 10 ธันวาคม 2551
.................หยุดทำงาน...........................

วันที่ 11 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษตัวเลขทำบัตรคิว 1-300 กับ 1-80
เคลือบบัตรตัวเลข 1-300 กับ 1-80
ตัดตามตัวเลข ลบมุมให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน
. .........................................................

วันที่ 12 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ 4 แผ่น ขนาด 19 x 24 นิ้ว
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ลำโพง vcd ณ สนามกีฬาว่ายน้ำ
ถ่ายภาพ vdo การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรี
เก็บเครื่องขยายเสียงกลับห้องเวชนิทัศน์
..................................................................


--------สัปดาห์ที่3--------

วันที่ 15 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ถ่ายภาพนิ่ง ป้ายในหลวง ป้ายพระพี่นาง หน้าโรงพยาบาล
ถ่ายภาพนิ่ง ขั้นตอนการเจาะเลือด
..................................................................

วันที่ 16 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ VDO การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล หญิง
เก็บเครื่องขยายเสียง
.................................................................

วันที่ 17 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ 3 แผ่น ขนาด 24 x 36 นิ้ว
ลอกสติกเกอร์ ข้อความ
- อันตรายน้ำเกลือ 20 แผ่น 11 x 2.5 นิ้ว
- ที่เสียบหัวออกซิเจน 20 แผ่น 1 x 4 นิ้ว
- ที่เสียบหัวดูดเสมหะ 20 แผ่น 1 x 4 นิ้ว
- ระวังไฟดูด 30 แผ่น 1 x 4 นิ้ว
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ นิ่ง การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ชาย
เก็บเครื่องขยายเสียง
.............................................................................

18 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ถ่ายภาพนิ่ง คณะผู้มาเยี่ยม ดูงานโรงพยาบาลราชบุรี
ติดตาม คณะสภาพยาบาล ไปทุกตึกของโรงพยาบาลราชบุรี
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ นิ่ง การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศอันดับ 3
เก็บเครื่องขยายเสียง
. ..................................................................

วันที่ 19 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ถ่ายภาพนิ่ง คณะผู้มาเยี่ยม ดูงานโรงพยาบาลราชบุรี
ติดตาม คณะสภาพยาบาล ไปทุกตึกของโรงพยาบาลราชบุรี
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ นิ่ง การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศ
เก็บเครื่องขยายเสียง
..................................................................


--------สัปดาห์ที่4--------

วันที่ 22 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ถ่ายภาพนิ่งบุคลากร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ณ ตึกตา
ถ่ายภาพ VDO แพทย์แผงไทย
.................................................................

วันที่ 23 ธันวาคม 2551
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสีขาว แผ่นใหญ่ 24 x 34 จำนวน 4 แผ่น
ศึกษาดูการตัดต่อ vdo ด้วยโปรแกรม Sony Vegas 7.0
. .................................................................

วันที่ 24 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งเครื่องฉายLCD คอมพิวเอตร์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
ถ่ายภาพนิ่งการแข่งขันกีฬาโรงพยาบาล วิ่ง ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
เก็บเครื่องขยายเสียง
..................................................................

วันที่ 25 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ข้างสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
ถ่ายภาพ นิ่ง การแข่งขันกีฬา ตะกร้อ รอบชิงชนะเลิศ
เก็บเครื่องขยายเสียง
..................................................................
วันที่ 26 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งป้ายแต่ละสี ป้ายเวที ณ โรงยิมราชบุรี
ถ่ายภาพนิ่ง การเดินขบวนกีฬาสีโรงพยาบาล พิธีเปิด - ปิด
กีฬาโรงพยาบาล
..................................................................

--------สัปดาห์ที่5--------

วันที่ 29 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
พิมพ์งานเรื่องโรคหอบหืด
สแกนภาพโรคหอบหืด
..................................................................

วันที่ 30 ธันวาคม 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
เคลือบบัตรพนักงานโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 25 คน
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD คอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชุม
ตึกกาญจนา ชั้น 6
..................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น